SALDO

grundformåterinföra
mönstervb_2a_hyra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivåterinför
pres ind s-formåterinförs/återinföres
pret ind aktivåterinförde
pret ind s-formåterinfördes
imperåterinför
inf aktivåterinföra
inf s-formåterinföras
sup aktivåterinfört
sup s-formåterinförts
pres_part nomåterinförande
pres_part genåterinförandes
pret_part indef sg u nomåterinförd
pret_part indef sg u genåterinförds
pret_part indef sg n nomåterinfört
pret_part indef sg n genåterinförts
pret_part indef pl nomåterinförda
pret_part indef pl genåterinfördas
pret_part def sg no_masc nomåterinförda
pret_part def sg no_masc genåterinfördas
pret_part def sg masc nomåterinförde
pret_part def sg masc genåterinfördes
pret_part def pl nomåterinförda
pret_part def pl genåterinfördas
cåterinför-/återinför
smsåterinför-