SALDO

grundformåterinsätta
mönstervb_2a_sätta
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivåterinsätter
pres ind s-formåterinsätts/återinsättes
pret ind aktivåterinsatte
pret ind s-formåterinsattes
imperåterinsätt
inf aktivåterinsätta
inf s-formåterinsättas
sup aktivåterinsatt
sup s-formåterinsatts
pres_part nomåterinsättande
pres_part genåterinsättandes
pret_part indef sg u nomåterinsatt
pret_part indef sg u genåterinsatts
pret_part indef sg n nomåterinsatt
pret_part indef sg n genåterinsatts
pret_part indef pl nomåterinsatta
pret_part indef pl genåterinsattas
pret_part def sg no_masc nomåterinsatta
pret_part def sg no_masc genåterinsattas
pret_part def sg masc nomåterinsatte
pret_part def sg masc genåterinsattes
pret_part def pl nomåterinsatta
pret_part def pl genåterinsattas
cåterinsätt-/återinsätt
smsåterinsätt-