SALDO

grundformåterknyta
mönstervb_4a_flyga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivåterknyter
pres ind s-formåterknyts/återknytes
pres konj aktivåterknyte
pres konj s-formåterknytes
pret ind aktivåterknöt
pret ind s-formåterknöts
pret konj aktivåterknöte
pret konj s-formåterknötes
imperåterknyt
inf aktivåterknyta
inf s-formåterknytas
sup aktivåterknutit
sup s-formåterknutits
pres_part nomåterknytande
pres_part genåterknytandes
pret_part indef sg u nomåterknuten
pret_part indef sg u genåterknutens
pret_part indef sg n nomåterknutet
pret_part indef sg n genåterknutets
pret_part indef pl nomåterknutna
pret_part indef pl genåterknutnas
pret_part def sg no_masc nomåterknutna
pret_part def sg no_masc genåterknutnas
pret_part def sg masc nomåterknutne
pret_part def sg masc genåterknutnes
pret_part def pl nomåterknutna
pret_part def pl genåterknutnas
cåterknyt-/återknyt
smsåterknyt-