SALDO

grundformåteruppbygga
mönstervb_2a_viga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivåteruppbygger
pres ind s-formåteruppbyggs/återuppbygges
pret ind aktivåteruppbyggde
pret ind s-formåteruppbyggdes
imperåteruppbygg
inf aktivåteruppbygga
inf s-formåteruppbyggas
sup aktivåteruppbyggt
sup s-formåteruppbyggts
pres_part nomåteruppbyggande
pres_part genåteruppbyggandes
pret_part indef sg u nomåteruppbyggd
pret_part indef sg u genåteruppbyggds
pret_part indef sg n nomåteruppbyggt
pret_part indef sg n genåteruppbyggts
pret_part indef pl nomåteruppbyggda
pret_part indef pl genåteruppbyggdas
pret_part def sg no_masc nomåteruppbyggda
pret_part def sg no_masc genåteruppbyggdas
pret_part def sg masc nomåteruppbyggde
pret_part def sg masc genåteruppbyggdes
pret_part def pl nomåteruppbyggda
pret_part def pl genåteruppbyggdas
cåteruppbygg-/återuppbygg
smsåteruppbygg-