SALDO

grundformåteruppta
mönstervb_4a_ta
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivåterupptager/återupptar
pres ind s-formåterupptags/återupptages/återupptas
pres konj aktivåterupptage
pres konj s-formåterupptages
pret ind aktivåterupptog
pret ind s-formåterupptogs
pret konj aktivåterupptoge
pret konj s-formåterupptoges
imperåterupptag/återuppta
inf aktivåterupptaga/återuppta
inf s-formåterupptagas/återupptas
sup aktivåterupptagit
sup s-formåterupptagits
pres_part nomåterupptagande
pres_part genåterupptagandes
pret_part indef sg u nomåterupptagen
pret_part indef sg u genåterupptagens
pret_part indef sg n nomåterupptaget
pret_part indef sg n genåterupptagets
pret_part indef pl nomåterupptagna
pret_part indef pl genåterupptagnas
pret_part def sg no_masc nomåterupptagna
pret_part def sg no_masc genåterupptagnas
pret_part def sg masc nomåterupptagne
pret_part def sg masc genåterupptagnes
pret_part def pl nomåterupptagna
pret_part def pl genåterupptagnas
cåterupptag-/återupptag
smsåterupptag-