SALDO

grundformåteruppväcka
mönstervb_2a_ansöka
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivåteruppväcker
pres ind s-formåteruppväcks/återuppväckes
pret ind aktivåteruppväckte
pret ind s-formåteruppväcktes
imperåteruppväck
inf aktivåteruppväcka
inf s-formåteruppväckas
sup aktivåteruppväckt
sup s-formåteruppväckts
pres_part nomåteruppväckande
pres_part genåteruppväckandes
pret_part indef sg u nomåteruppväckt
pret_part indef sg u genåteruppväckts
pret_part indef sg n nomåteruppväckt
pret_part indef sg n genåteruppväckts
pret_part indef pl nomåteruppväckta
pret_part indef pl genåteruppväcktas
pret_part def sg no_masc nomåteruppväckta
pret_part def sg no_masc genåteruppväcktas
pret_part def sg masc nomåteruppväckte
pret_part def sg masc genåteruppväcktes
pret_part def pl nomåteruppväckta
pret_part def pl genåteruppväcktas
cåteruppväck-/återuppväck
smsåteruppväck-