SALDO

grundformåtfölja
mönstervb_2a_viga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivåtföljer
pres ind s-formåtföljs/åtföljes
pret ind aktivåtföljde
pret ind s-formåtföljdes
imperåtfölj
inf aktivåtfölja
inf s-formåtföljas
sup aktivåtföljt
sup s-formåtföljts
pres_part nomåtföljande
pres_part genåtföljandes
pret_part indef sg u nomåtföljd
pret_part indef sg u genåtföljds
pret_part indef sg n nomåtföljt
pret_part indef sg n genåtföljts
pret_part indef pl nomåtföljda
pret_part indef pl genåtföljdas
pret_part def sg no_masc nomåtföljda
pret_part def sg no_masc genåtföljdas
pret_part def sg masc nomåtföljde
pret_part def sg masc genåtföljdes
pret_part def pl nomåtföljda
pret_part def pl genåtföljdas
cåtfölj-/åtfölj
smsåtfölj-