SALDO

grundformödmjuk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomödmjuk
pos indef sg u genödmjuks
pos indef sg n nomödmjukt
pos indef sg n genödmjukts
pos indef pl nomödmjuka
pos indef pl genödmjukas
pos def sg no_masc nomödmjuka
pos def sg no_masc genödmjukas
pos def sg masc nomödmjuke
pos def sg masc genödmjukes
pos def pl nomödmjuka
pos def pl genödmjukas
komp nomödmjukare
komp genödmjukares
super indef nomödmjukast
super indef genödmjukasts
super def no_masc nomödmjukaste
super def no_masc genödmjukastes
super def masc nomödmjukaste
super def masc genödmjukastes
cödmjuk-/ödmjuk
smsödmjuk-