SALDO

dokumentation (pdf)

ökning

⇧[2]öka PRIM

ökning (nn)

[korpus]


16
PRIM tillökning
befolkning befolkningsökning
brant exponentiell2
effekt effektökning
födelsetal babyboom
inkomst inkomstökning
kapacitet kapacitetsökning
kostnad kostnadsökning
kurs2 kursstegring
lön löneökning
pris prisstegring prisökning
tryck tryckökning
vikt viktökning
värde värdestegring värdeökning
*