SALDO

grundformömsesidig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomömsesidig
pos indef sg u genömsesidigs
pos indef sg n nomömsesidigt
pos indef sg n genömsesidigts
pos indef pl nomömsesidiga
pos indef pl genömsesidigas
pos def sg no_masc nomömsesidiga
pos def sg no_masc genömsesidigas
pos def sg masc nomömsesidige
pos def sg masc genömsesidiges
pos def pl nomömsesidiga
pos def pl genömsesidigas
komp nomömsesidigare
komp genömsesidigares
super indef nomömsesidigast
super indef genömsesidigasts
super def no_masc nomömsesidigaste
super def no_masc genömsesidigastes
super def masc nomömsesidigaste
super def masc genömsesidigastes
cömsesidig-/ömsesidig
smsömsesidig-