SALDO

dokumentation (pdf)

ört

⇧[2]växt PRIM

ört (nn)

[korpus]


52
PRIM blåsört fingerört gåsört järnört kärleksört lungört mjölkört nagelört nysört pilört smällglim spira2 tulkört ängsruta ängsskära ärenpris ögontröst
blå teveronika
blåviolett viol
buskartad sandvita
dikesren sandtrav
fetknopp sedum
fjällik tallört
flockblommig kvanne
giftig bolmört odört
gul renfana sommargyllen
gulblommig nejlikrot
gulvit älggräs
havsstrand saltört
krampstillande valeriana
krydda kryddört
kust ostronört
kärr videört
landskapsblomma+skog+Värmland skogsstjärna
parasit vätteros
park svalört
rot svartrot
rödlila näva
sodahaltig sodaört
solljus solvända
stenfrukt stenbär
strand strandört
trampa trampört
täte tätört
ullig ullört
vatten vattenpest
vintergrön vintergröna
violett brunört
Åland ålandsrot
åker jordrök

1
te örtte