SALDO

dokumentation (pdf)

över2

⇧[2]förbi PRIM

över (pp)

[korpus]


4
PRIM tvärs_över
hav sjöledes
land2 landledes
tvärs tvärsöver

20
bord2 överbord
dra_fast överdra
fara krossa2
flyga överflygning
flytta överflytta
föra överföra
gastryck övertryck
överskrida
kamning överkamning
köra överkörd
rinna skvimpa
röst överrösta
segla segla_över
skyffla skyffla_över
skölja överskölja
spola2 spola_över2
strömma strömma_över överströmning
svalla svalla_över
väg bro