SALDO

grundformöverdoserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomöverdoserbar
pos indef sg u genöverdoserbars
pos indef sg n nomöverdoserbart
pos indef sg n genöverdoserbarts
pos indef pl nomöverdoserbara
pos indef pl genöverdoserbaras
pos def sg no_masc nomöverdoserbara
pos def sg no_masc genöverdoserbaras
pos def sg masc nomöverdoserbare
pos def sg masc genöverdoserbares
pos def pl nomöverdoserbara
pos def pl genöverdoserbaras
komp nomöverdoserbarare
komp genöverdoserbarares
super indef nomöverdoserbarast
super indef genöverdoserbarasts
super def no_masc nomöverdoserbaraste
super def no_masc genöverdoserbarastes
super def masc nomöverdoserbaraste
super def masc genöverdoserbarastes
cöverdoserbar-/överdoserbar
smsöverdoserbar-