SALDO

grundformöverexponerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomöverexponerbar
pos indef sg u genöverexponerbars
pos indef sg n nomöverexponerbart
pos indef sg n genöverexponerbarts
pos indef pl nomöverexponerbara
pos indef pl genöverexponerbaras
pos def sg no_masc nomöverexponerbara
pos def sg no_masc genöverexponerbaras
pos def sg masc nomöverexponerbare
pos def sg masc genöverexponerbares
pos def pl nomöverexponerbara
pos def pl genöverexponerbaras
komp nomöverexponerbarare
komp genöverexponerbarares
super indef nomöverexponerbarast
super indef genöverexponerbarasts
super def no_masc nomöverexponerbaraste
super def no_masc genöverexponerbarastes
super def masc nomöverexponerbaraste
super def masc genöverexponerbarastes
cöverexponerbar-/överexponerbar
smsöverexponerbar-