SALDO

grundformöverföra
mönstervb_2a_hyra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivöverför
pres ind s-formöverförs/överföres
pret ind aktivöverförde
pret ind s-formöverfördes
imperöverför
inf aktivöverföra
inf s-formöverföras
sup aktivöverfört
sup s-formöverförts
pres_part nomöverförande
pres_part genöverförandes
pret_part indef sg u nomöverförd
pret_part indef sg u genöverförds
pret_part indef sg n nomöverfört
pret_part indef sg n genöverförts
pret_part indef pl nomöverförda
pret_part indef pl genöverfördas
pret_part def sg no_masc nomöverförda
pret_part def sg no_masc genöverfördas
pret_part def sg masc nomöverförde
pret_part def sg masc genöverfördes
pret_part def pl nomöverförda
pret_part def pl genöverfördas
cöverför-/överför
smsöverför-