SALDO

grundformöverleva
mönstervb_2a_leva
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivöverlever
pres ind s-formöverlevs/överleves
pret ind aktivöverlevde
pret ind s-formöverlevdes
imperöverlev
inf aktivöverleva
inf s-formöverlevas
sup aktivöverlevat/överlevt
sup s-formöverlevats/överlevts
pres_part nomöverlevande
pres_part genöverlevandes
pret_part indef sg u nomöverlevd
pret_part indef sg u genöverlevds
pret_part indef sg n nomöverlevt
pret_part indef sg n genöverlevts
pret_part indef pl nomöverlevda
pret_part indef pl genöverlevdas
pret_part def sg no_masc nomöverlevda
pret_part def sg no_masc genöverlevdas
pret_part def sg masc nomöverlevde
pret_part def sg masc genöverlevdes
pret_part def pl nomöverlevda
pret_part def pl genöverlevdas