SALDO

grundformöverlycklig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomöverlycklig
pos indef sg u genöverlyckligs
pos indef sg n nomöverlyckligt
pos indef sg n genöverlyckligts
pos indef pl nomöverlyckliga
pos indef pl genöverlyckligas
pos def sg no_masc nomöverlyckliga
pos def sg no_masc genöverlyckligas
pos def sg masc nomöverlycklige
pos def sg masc genöverlyckliges
pos def pl nomöverlyckliga
pos def pl genöverlyckligas
komp nomöverlyckligare
komp genöverlyckligares
super indef nomöverlyckligast
super indef genöverlyckligasts
super def no_masc nomöverlyckligaste
super def no_masc genöverlyckligastes
super def masc nomöverlyckligaste
super def masc genöverlyckligastes
cöverlycklig-/överlycklig
smsöverlycklig-