SALDO

grundformöversättbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomöversättbar
pos indef sg u genöversättbars
pos indef sg n nomöversättbart
pos indef sg n genöversättbarts
pos indef pl nomöversättbara
pos indef pl genöversättbaras
pos def sg no_masc nomöversättbara
pos def sg no_masc genöversättbaras
pos def sg masc nomöversättbare
pos def sg masc genöversättbares
pos def pl nomöversättbara
pos def pl genöversättbaras
komp nomöversättbarare
komp genöversättbarares
super indef nomöversättbarast
super indef genöversättbarasts
super def no_masc nomöversättbaraste
super def no_masc genöversättbarastes
super def masc nomöversättbaraste
super def masc genöversättbarastes
cöversättbar-/översättbar
smsöversättbar-