SALDO

grundformöverskådlig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomöverskådlig
pos indef sg u genöverskådligs
pos indef sg n nomöverskådligt
pos indef sg n genöverskådligts
pos indef pl nomöverskådliga
pos indef pl genöverskådligas
pos def sg no_masc nomöverskådliga
pos def sg no_masc genöverskådligas
pos def sg masc nomöverskådlige
pos def sg masc genöverskådliges
pos def pl nomöverskådliga
pos def pl genöverskådligas
komp nomöverskådligare
komp genöverskådligares
super indef nomöverskådligast
super indef genöverskådligasts
super def no_masc nomöverskådligaste
super def no_masc genöverskådligastes
super def masc nomöverskådligaste
super def masc genöverskådligastes
cöverskådlig-/överskådlig
smsöverskådlig-