SALDO

grundformöverstyrd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomöverstyrd
pos indef sg u genöverstyrds
pos indef sg n nomöverstyrt
pos indef sg n genöverstyrts
pos indef pl nomöverstyrda
pos indef pl genöverstyrdas
pos def sg no_masc nomöverstyrda
pos def sg no_masc genöverstyrdas
pos def sg masc nomöverstyrde
pos def sg masc genöverstyrdes
pos def pl nomöverstyrda
pos def pl genöverstyrdas
komp nomöverstyrdare
komp genöverstyrdares
super indef nomöverstyrdast
super indef genöverstyrdasts
super def no_masc nomöverstyrdaste
super def no_masc genöverstyrdastes
super def masc nomöverstyrdaste
super def masc genöverstyrdastes
cöverstyrd-/överstyrd
smsöverstyrd-