SALDO

dokumentation (pdf)

Haiti

⇧[2]land Västindien

Haiti (pm)

[korpus]


2
PRIM haitier haitisk

1
språk haitiska2