SALDO

dokumentation (pdf)

Sardinien

⇧[2]ö2 Medelhavet

Sardinien (pm)

[korpus]


2
PRIM sard sardisk

1
dialekt sardiska