SALDO

grundformVolvoanställd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomVolvoanställd
pos indef sg u genVolvoanställds
pos indef sg n nomVolvoanställt
pos indef sg n genVolvoanställts
pos indef pl nomVolvoanställda
pos indef pl genVolvoanställdas
pos def sg no_masc nomVolvoanställda
pos def sg no_masc genVolvoanställdas
pos def sg masc nomVolvoanställde
pos def sg masc genVolvoanställdes
pos def pl nomVolvoanställda
pos def pl genVolvoanställdas
komp nomVolvoanställdare
komp genVolvoanställdares
super indef nomVolvoanställdast
super indef genVolvoanställdasts
super def no_masc nomVolvoanställdaste
super def no_masc genVolvoanställdastes
super def masc nomVolvoanställdaste
super def masc genVolvoanställdastes
cVolvoanställd-/Volvoanställd
smsVolvoanställd-