SALDO

grundformaccederbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomaccederbar
pos indef sg u genaccederbars
pos indef sg n nomaccederbart
pos indef sg n genaccederbarts
pos indef pl nomaccederbara
pos indef pl genaccederbaras
pos def sg no_masc nomaccederbara
pos def sg no_masc genaccederbaras
pos def sg masc nomaccederbare
pos def sg masc genaccederbares
pos def pl nomaccederbara
pos def pl genaccederbaras
komp nomaccederbarare
komp genaccederbarares
super indef nomaccederbarast
super indef genaccederbarasts
super def no_masc nomaccederbaraste
super def no_masc genaccederbarastes
super def masc nomaccederbaraste
super def masc genaccederbarastes
caccederbar-/accederbar
smsaccederbar-