SALDO

grundformaccepterbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomaccepterbar
pos indef sg u genaccepterbars
pos indef sg n nomaccepterbart
pos indef sg n genaccepterbarts
pos indef pl nomaccepterbara
pos indef pl genaccepterbaras
pos def sg no_masc nomaccepterbara
pos def sg no_masc genaccepterbaras
pos def sg masc nomaccepterbare
pos def sg masc genaccepterbares
pos def pl nomaccepterbara
pos def pl genaccepterbaras
komp nomaccepterbarare
komp genaccepterbarares
super indef nomaccepterbarast
super indef genaccepterbarasts
super def no_masc nomaccepterbaraste
super def no_masc genaccepterbarastes
super def masc nomaccepterbaraste
super def masc genaccepterbarastes
caccepterbar-/accepterbar
smsaccepterbar-