SALDO

grundformackvirerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomackvirerbar
pos indef sg u genackvirerbars
pos indef sg n nomackvirerbart
pos indef sg n genackvirerbarts
pos indef pl nomackvirerbara
pos indef pl genackvirerbaras
pos def sg no_masc nomackvirerbara
pos def sg no_masc genackvirerbaras
pos def sg masc nomackvirerbare
pos def sg masc genackvirerbares
pos def pl nomackvirerbara
pos def pl genackvirerbaras
komp nomackvirerbarare
komp genackvirerbarares
super indef nomackvirerbarast
super indef genackvirerbarasts
super def no_masc nomackvirerbaraste
super def no_masc genackvirerbarastes
super def masc nomackvirerbaraste
super def masc genackvirerbarastes
cackvirerbar-/ackvirerbar
smsackvirerbar-