SALDO

grundformadopterbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomadopterbar
pos indef sg u genadopterbars
pos indef sg n nomadopterbart
pos indef sg n genadopterbarts
pos indef pl nomadopterbara
pos indef pl genadopterbaras
pos def sg no_masc nomadopterbara
pos def sg no_masc genadopterbaras
pos def sg masc nomadopterbare
pos def sg masc genadopterbares
pos def pl nomadopterbara
pos def pl genadopterbaras
komp nomadopterbarare
komp genadopterbarares
super indef nomadopterbarast
super indef genadopterbarasts
super def no_masc nomadopterbaraste
super def no_masc genadopterbarastes
super def masc nomadopterbaraste
super def masc genadopterbarastes
cadopterbar-/adopterbar
smsadopterbar-