SALDO

grundformafasisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomafasisk
pos indef sg u genafasisks
pos indef sg n nomafasiskt
pos indef sg n genafasiskts
pos indef pl nomafasiska
pos indef pl genafasiskas
pos def sg no_masc nomafasiska
pos def sg no_masc genafasiskas
pos def sg masc nomafasiske
pos def sg masc genafasiskes
pos def pl nomafasiska
pos def pl genafasiskas
komp nomafasiskare
komp genafasiskares
super indef nomafasiskast
super indef genafasiskasts
super def no_masc nomafasiskaste
super def no_masc genafasiskastes
super def masc nomafasiskaste
super def masc genafasiskastes
cafasisk-/afasisk
smsafasisk-