SALDO

grundformagnatisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomagnatisk
pos indef sg u genagnatisks
pos indef sg n nomagnatiskt
pos indef sg n genagnatiskts
pos indef pl nomagnatiska
pos indef pl genagnatiskas
pos def sg no_masc nomagnatiska
pos def sg no_masc genagnatiskas
pos def sg masc nomagnatiske
pos def sg masc genagnatiskes
pos def pl nomagnatiska
pos def pl genagnatiskas
komp nomagnatiskare
komp genagnatiskares
super indef nomagnatiskast
super indef genagnatiskasts
super def no_masc nomagnatiskaste
super def no_masc genagnatiskastes
super def masc nomagnatiskaste
super def masc genagnatiskastes
cagnatisk-/agnatisk
smsagnatisk-