SALDO

grundformakatalektisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomakatalektisk
pos indef sg u genakatalektisks
pos indef sg n nomakatalektiskt
pos indef sg n genakatalektiskts
pos indef pl nomakatalektiska
pos indef pl genakatalektiskas
pos def sg no_masc nomakatalektiska
pos def sg no_masc genakatalektiskas
pos def sg masc nomakatalektiske
pos def sg masc genakatalektiskes
pos def pl nomakatalektiska
pos def pl genakatalektiskas
komp nomakatalektiskare
komp genakatalektiskares
super indef nomakatalektiskast
super indef genakatalektiskasts
super def no_masc nomakatalektiskaste
super def no_masc genakatalektiskastes
super def masc nomakatalektiskaste
super def masc genakatalektiskastes
cakatalektisk-/akatalektisk
smsakatalektisk-