SALDO

dokumentation (pdf)

aktiekapital

⇧[2]kapital aktie

aktiekapital (nn)

[korpus]

* *