SALDO

dokumentation (pdf)

aktiv2

⇧[2]aktivum PRIM

aktiv (av)

[korpus]

* *