SALDO

dokumentation (pdf)

allofon

⇧[2]fonem variant

allofon (nn)

[korpus]

* *