SALDO

grundformallsidig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomallsidig
pos indef sg u genallsidigs
pos indef sg n nomallsidigt
pos indef sg n genallsidigts
pos indef pl nomallsidiga
pos indef pl genallsidigas
pos def sg no_masc nomallsidiga
pos def sg no_masc genallsidigas
pos def sg masc nomallsidige
pos def sg masc genallsidiges
pos def pl nomallsidiga
pos def pl genallsidigas
komp nomallsidigare
komp genallsidigares
super indef nomallsidigast
super indef genallsidigasts
super def no_masc nomallsidigaste
super def no_masc genallsidigastes
super def masc nomallsidigaste
super def masc genallsidigastes
callsidig-/allsidig
smsallsidig-