SALDO

grundformaluminerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomaluminerbar
pos indef sg u genaluminerbars
pos indef sg n nomaluminerbart
pos indef sg n genaluminerbarts
pos indef pl nomaluminerbara
pos indef pl genaluminerbaras
pos def sg no_masc nomaluminerbara
pos def sg no_masc genaluminerbaras
pos def sg masc nomaluminerbare
pos def sg masc genaluminerbares
pos def pl nomaluminerbara
pos def pl genaluminerbaras
komp nomaluminerbarare
komp genaluminerbarares
super indef nomaluminerbarast
super indef genaluminerbarasts
super def no_masc nomaluminerbaraste
super def no_masc genaluminerbarastes
super def masc nomaluminerbaraste
super def masc genaluminerbarastes
caluminerbar-/aluminerbar
smsaluminerbar-