SALDO

grundformamoralisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomamoralisk
pos indef sg u genamoralisks
pos indef sg n nomamoraliskt
pos indef sg n genamoraliskts
pos indef pl nomamoraliska
pos indef pl genamoraliskas
pos def sg no_masc nomamoraliska
pos def sg no_masc genamoraliskas
pos def sg masc nomamoraliske
pos def sg masc genamoraliskes
pos def pl nomamoraliska
pos def pl genamoraliskas
komp nomamoraliskare
komp genamoraliskares
super indef nomamoraliskast
super indef genamoraliskasts
super def no_masc nomamoraliskaste
super def no_masc genamoraliskastes
super def masc nomamoraliskaste
super def masc genamoraliskastes
camoralisk-/amoralisk
smsamoralisk-