SALDO

dokumentation (pdf)

anda

⇧[2]stämning PRIM

anda (nn)

[korpus]


16
folk folkanda
framsteg framstegsanda
framåt framåtanda
frihet frihetsanda
företa företagaranda
kamrat kamratanda
krigare krigaranda
lag2 laganda
nationell nationalanda
parti partianda
revolt revoltanda
samförstånd saltsjöbadsanda
samhälle samhällsanda
svenskhet svenskmannaanda
tid tidsanda
uppror upprorsanda
*