SALDO

grundformanföra
mönstervb_2a_hyra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivanför
pres ind s-formanförs/anföres
pret ind aktivanförde
pret ind s-formanfördes
imperanför
inf aktivanföra
inf s-formanföras
sup aktivanfört
sup s-formanförts
pres_part nomanförande
pres_part genanförandes
pret_part indef sg u nomanförd
pret_part indef sg u genanförds
pret_part indef sg n nomanfört
pret_part indef sg n genanförts
pret_part indef pl nomanförda
pret_part indef pl genanfördas
pret_part def sg no_masc nomanförda
pret_part def sg no_masc genanfördas
pret_part def sg masc nomanförde
pret_part def sg masc genanfördes
pret_part def pl nomanförda
pret_part def pl genanfördas
canför-/anför
smsanför-