SALDO

grundformanonymiserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomanonymiserbar
pos indef sg u genanonymiserbars
pos indef sg n nomanonymiserbart
pos indef sg n genanonymiserbarts
pos indef pl nomanonymiserbara
pos indef pl genanonymiserbaras
pos def sg no_masc nomanonymiserbara
pos def sg no_masc genanonymiserbaras
pos def sg masc nomanonymiserbare
pos def sg masc genanonymiserbares
pos def pl nomanonymiserbara
pos def pl genanonymiserbaras
komp nomanonymiserbarare
komp genanonymiserbarares
super indef nomanonymiserbarast
super indef genanonymiserbarasts
super def no_masc nomanonymiserbaraste
super def no_masc genanonymiserbarastes
super def masc nomanonymiserbaraste
super def masc genanonymiserbarastes
canonymiserbar-/anonymiserbar
smsanonymiserbar-