SALDO

dokumentation (pdf)

ans

⇧[2]ansa PRIM

ans (nn)

[korpus]

* *