SALDO

grundformansa
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivansar
pres ind s-formansas
pret ind aktivansade
pret ind s-formansades
imperansa
inf aktivansa
inf s-formansas
sup aktivansat
sup s-formansats
pres_part nomansande
pres_part genansandes
pret_part indef sg u nomansad
pret_part indef sg u genansads
pret_part indef sg n nomansat
pret_part indef sg n genansats
pret_part indef pl nomansade
pret_part indef pl genansades
pret_part def sg no_masc nomansade
pret_part def sg no_masc genansades
pret_part def sg masc nomansade
pret_part def sg masc genansades
pret_part def pl nomansade
pret_part def pl genansades
cans-/ans
smsans-