SALDO

grundformanställd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomanställd
pos indef sg u genanställds
pos indef sg n nomanställt
pos indef sg n genanställts
pos indef pl nomanställda
pos indef pl genanställdas
pos def sg no_masc nomanställda
pos def sg no_masc genanställdas
pos def sg masc nomanställde
pos def sg masc genanställdes
pos def pl nomanställda
pos def pl genanställdas
komp nomanställdare
komp genanställdares
super indef nomanställdast
super indef genanställdasts
super def no_masc nomanställdaste
super def no_masc genanställdastes
super def masc nomanställdaste
super def masc genanställdastes
canställd-/anställd
smsanställd-