SALDO

dokumentation (pdf)

anstalt

⇧[2]institution PRIM

anstalt (nn)

[korpus]


10
arbeta+fattigvård arbetshus
bada badanstalt
diakonissa diakonissanstalt
fattigvård fattigstuga
främst huvudanstalt
fångvård fångvårdsanstalt
förlossning förlossningsanstalt
straffa straffanstalt
vanartig uppfostringsanstalt
vård2 vårdanstalt

2
sjukvård anstaltsvård
vistelse anstaltsvistelse