SALDO

dokumentation (pdf)

antagande2

⇧[2]anta2 PRIM

antagande (nn)

[korpus]

* *