SALDO

dokumentation (pdf)

arbete

⇧[2]arbeta PRIM

arbete (nn)

[korpus]


77
PRIM arbetsbörda arbetsliv arbetsmässig tjänst
ansträngande grovarbete
arkiv arkivarbete
avsluta efterarbete
barn barnarbete
beställning beställningsarbete
börja anställa
dag dagsverke
detaljerad detaljarbete
dålig klåpare lappverk
enformig tempoarbete
ersättning2 entreprenad
extra extraarbete merarbete
fartygsbesättning gå_på4
folkhälsa folkhälsoarbete
fylla fyllnadsarbete
förlossning förlossningsarbete
förädling förädlingsarbete
grupp grupparbete
handikappad halvskyddad
hemlig mullvadsarbete
hemma hemarbete
hopplös sisyfusarbete
hushåll hushållsarbete
kontor kontorsarbete
kraftkrävande herkulesarbete
kropp kroppsarbete
kultur kulturarbete
kvalitetssäkring kvalitetsarbete
kvinna kvinnoarbete
lag2 lagarbete
lätt2 sinekur
lön löntagare
miljö miljöarbete
muskel muskelarbete
organisera organisationsarbete
polis polisarbete
precision precisionsarbete
räddning räddningsarbete
samhälle samhällsarbete
skift skiftarbete
skog skogsarbete
skolelev skolarbete
slarvig fuskverk
slaveri slavarbete
slitsam hundgöra
spränga sprängarbete sprängningsarbete
spår2 spårarbete
strålning strålningsarbete
strålskydd strålskyddsarbete
ständig ekorrhjul
svår+trött möda
säkerhet säkerhetsarbete
tidsödande petgöra
tillfällig tillfällighetsarbete
träl trälarbete
tvång tvångsarbete
tänka tankearbete
tågbana banarbete
underjorden underjordsarbete
ungdom2 ungdomsarbete2
uppehälle födkrok
utan arbetsfri arbetslös
utomhus utomhusarbete
verklighet nere_på_verkstadsgolvet
verkstad verkstadsarbete
yrke yrkesarbete
år manår
överenskommelse beting
övertid övertidsarbete

69
avtal arbetsavtal
belysning arbetsbelysning
bespara arbetsbesparing
betyg arbetsbetyg
blus arbetsblus
brist arbetsbrist
byte arbetsbyte
chef arbetschef
dräng arbetsdräng
erfarenhet arbetslivserfarenhet
ersättning2 arbetsförtjänst
fält2 arbetsfält
fånge arbetsfånge
förhållande2 arbetsförhållande
förmedla arbetsförmedling
handikapp arbetshandikapp
handske arbetshandske
inkomst arbetsinkomst
insats3 arbetsinsats
instruktion arbetsbeskrivning
intensitet arbetsintensitet
jacka arbetsjacka
kamrat arbetskamrat kollega
klocka2 vällingklocka
kläder arbetskläder
kommendering arbetskommendering
konflikt arbetskonflikt
kostnad arbetskostnad
kräva2 arbetskrävande
lag arbetsrätt
leda arbetsledande
ledare arbetsledare
marknad2 arbetsmarknad
material arbetsmaterial
miljö arbetsmiljö
moment arbetsmoment
moral arbetsmoral
mängd arbetsbelastning arbetsmängd pensum
nämnd arbetsnämnd
ordning2 arbetsordning
organisation2 arbetsorganisation
plats arbetsplats
premiss arbetspremiss
program arbetsprogram
prov arbetsprov
redskap arbetsredskap
relatera arbetsrelaterad
relation arbetsrelation
resa2 affärsresa
rum arbetsrum
situation arbetssituation
skada2 arbetsskada
ställning4 tjänst2
söka2 arbetssökande2
sökande3 arbetssökande3
temperatur arbetstemperatur
tillfälle2 arbetstillfälle
tillstånd2 arbetstillstånd
tvist arbetstvist
undersökning arbetsstudier
uppgift arbetsuppgift
vana arbetsvanor
vecka arbetsvecka
villkor2 arbetsvillkor
värdering arbetsvärdering
väska arbetsväska