SALDO

grundformarmera
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivarmerar
pres ind s-formarmeras
pret ind aktivarmerade
pret ind s-formarmerades
imperarmera
inf aktivarmera
inf s-formarmeras
sup aktivarmerat
sup s-formarmerats
pres_part nomarmerande
pres_part genarmerandes
pret_part indef sg u nomarmerad
pret_part indef sg u genarmerads
pret_part indef sg n nomarmerat
pret_part indef sg n genarmerats
pret_part indef pl nomarmerade
pret_part indef pl genarmerades
pret_part def sg no_masc nomarmerade
pret_part def sg no_masc genarmerades
pret_part def sg masc nomarmerade
pret_part def sg masc genarmerades
pret_part def pl nomarmerade
pret_part def pl genarmerades