SALDO

grundformarmslång
mönsterav_0_medelstor
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomarmslång
pos indef sg u genarmslångs
pos indef sg n nomarmslångt
pos indef sg n genarmslångts
pos indef pl nomarmslånga
pos indef pl genarmslångas
pos def sg no_masc nomarmslånga
pos def sg no_masc genarmslångas
pos def sg masc nomarmslånge
pos def sg masc genarmslånges
pos def pl nomarmslånga
pos def pl genarmslångas