SALDO

grundformarrenderbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomarrenderbar
pos indef sg u genarrenderbars
pos indef sg n nomarrenderbart
pos indef sg n genarrenderbarts
pos indef pl nomarrenderbara
pos indef pl genarrenderbaras
pos def sg no_masc nomarrenderbara
pos def sg no_masc genarrenderbaras
pos def sg masc nomarrenderbare
pos def sg masc genarrenderbares
pos def pl nomarrenderbara
pos def pl genarrenderbaras
komp nomarrenderbarare
komp genarrenderbarares
super indef nomarrenderbarast
super indef genarrenderbarasts
super def no_masc nomarrenderbaraste
super def no_masc genarrenderbarastes
super def masc nomarrenderbaraste
super def masc genarrenderbarastes
carrenderbar-/arrenderbar
smsarrenderbar-