SALDO

grundformaska ned
mönstervbm_1ap1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivaskar ned
pres ind s-formaskas ned
pret ind aktivaskade ned
pret ind s-formaskades ned
imperaska ned
inf aktivaska ned
inf s-formaskas ned
sup aktivaskat ned
sup s-formaskats ned
pres_part nomaskande ned
pres_part genaskandes ned
pret_part indef sg u nomnedaskad/askad ned
pret_part indef sg u gennedaskads/askads ned
pret_part indef sg n nomnedaskat/askat ned
pret_part indef sg n gennedaskats/askats ned
pret_part indef pl nomnedaskade/askade ned
pret_part indef pl gennedaskades/askades ned
pret_part def sg no_masc nomnedaskade/askade ned
pret_part def sg no_masc gennedaskades/askades ned
pret_part def sg masc nomnedaskade/askade ned
pret_part def sg masc gennedaskades/askades ned
pret_part def pl nomnedaskade/askade ned
pret_part def pl gennedaskades/askades ned