SALDO

grundformassociera
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivassocierar
pres ind s-formassocieras
pret ind aktivassocierade
pret ind s-formassocierades
imperassociera
inf aktivassociera
inf s-formassocieras
sup aktivassocierat
sup s-formassocierats
pres_part nomassocierande
pres_part genassocierandes
pret_part indef sg u nomassocierad
pret_part indef sg u genassocierads
pret_part indef sg n nomassocierat
pret_part indef sg n genassocierats
pret_part indef pl nomassocierade
pret_part indef pl genassocierades
pret_part def sg no_masc nomassocierade
pret_part def sg no_masc genassocierades
pret_part def sg masc nomassocierade
pret_part def sg masc genassocierades
pret_part def pl nomassocierade
pret_part def pl genassocierades